تاریخ

2 و 3 بهمن ماه 1398

محل برگزاری

سالن همایش های گمرک ایران

بلیط باقی مانده

200

مهلت ارسال مقالات

15 دی 1398

گمرک جمهوری اسلامی در نظر دارد، به منظور توسعه ی فعالیت های و همین طور ارتقا و بهبود فرآیند تجارت خارجی، کنفرانسی با عنوان گمرک و تجارت نوین (ICCNC) برگزار نماید.

پس از 10 سال کار اجرایی در زمینه ی تجارت خارجی، و آشنایی با سازمان ها وافراد دخیل و اثر گذار و همین طور صاحب نظر، زمان آن رسیده است تا با تشکیل موسسه ای، تجارب و زحمات ده ساله ی خویش را با دانشگاهیان، محققان، فعالین و سازمان های حاکمیتی و مدیریتی

کنفرانس گمرک و تجارت نوین، برای اولین دوره تشکیل و برگزار خواهد شد. همیشه پتانسیل و ظرفیت افراد فعال و محقق دانشگاهی در داخل و خارج کشور یکی از محل های بحث بوده است که هیچ گاه ارتباط درستی میان این بخش و بخش های مورد نیاز داخل مانند صنعت، کشاورزی، تجارت و … تشکیل نشده است.

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

کمیته سیاستگذاری

هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رئیس کنفرانس

رئیس شرکت ملی نفت ایران، وزیر سابق اقتصاد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر پژوهشکده IAIS

رئیس کل گمرک ایران

هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران رئیس کنفرانس

رئیس شرکت ملی نفت ایران، وزیر سابق اقتصاد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

مدیر پژوهشکده IAIS

رئیس کل گمرک ایران
کمیته سیاستگذاری

کمیته علمی

روح‌الله رحمانی متولد 1360 و بزرگ شده اهایوی آمریکاست، رحمانی مدرک

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف استاد دانشگاه فارغ التحصیل دانشگاه باکنی ایتالیا

هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف استاد دانشگاه فارغ التحصیل دانشگاه باکنی ایتالیا

روح‌الله رحمانی متولد 1360 و بزرگ شده اهایوی آمریکاست، رحمانی مدرک
درحال تکمیل

پرسش های متداول / جواب سوال خود را پیدا کنید

شرکت در کنفرانس بین المللی گمرک و تجارت نوین، به دو صورت حضور در کنفرانس و یا حضور همراه با ارسال مقاله خواهد بود. بدیهی است که صرفا به افرادی که مقاله ارسال می کنند گواهینامه تعلق می گیرد. به منظور هماهنگی های بیشتر پیش از کنفرانس، برای حضور در محل برگزاری هماهنگی صورت خواهد گرفت.

بدیهی است با توجه به اینکه افراد می توانند به دوشکل در این کنفرانس شرکت داشته باشند، در نتیجه تفاوت قیمت ها بابت تفاوت نوع حضور می باشد. افرادی که به همراه مقاله در کنفرانس حضور داشته، به آنها گواهینامه بین المللی معتبر تعلق می گیرد و از طرفی دیگر هزینه هایی همچون داوری مقالات نیز به آنها اضافه خواهد شد.
در حال حاضر مذاکراتی با سازمان های مختلف برای گواهینامه های بین المللی صورت گرفته است. پس از انتخاب شرکت گواهینامه، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است گواهینامه ها در روز اختتامیه و پس از اتمام کنفرانس در محل برگزاری تقدیم خواهد شد.
مهلت ارسال مقالات به مدت حدود دو ماه می باشد که از طریق همین پایگاه صورت می پذیرد. پس از ثبت نام و تکمیل اطلاعات، شما باید یکی از دوگزینه های شرکت در کنفرانس را انتخاب کنید و سپس پس از انتخاب ارسال مقالات، و پرداخت هزینه ی مربوط به آن، ثبت نام و بارگذاری مقالات شما صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است که افراد می توانند بیش از یک مقاله بدون محدودیت تعداد مقالات مورد نیازشان را ارسال کنند.

This post is also available in: English