تاریخ

28 و 29 شهریور 1398

محل برگزاری

سالن همایش های گمرک ایران

بلیط باقی مانده

200

مهلت ارسال مقالات

1 تیر الی 15 شهریور 1398

گمرک جمهوری اسلامی در نظر دارد، به منظور توسعه ی فعالیت های و همین طور ارتقا و بهبود فرآیند تجارت خارجی، کنفرانسی با عنوان گمرک و تجارت نوین (ICCNC) برگزار نماید.

پس از 10 سال کار اجرایی در زمینه ی تجارت خارجی، و آشنایی با سازمان ها وافراد دخیل و اثر گذار و همین طور صاحب نظر، زمان آن رسیده است تا با تشکیل موسسه ای، تجارب و زحمات ده ساله ی خویش را با دانشگاهیان، محققان، فعالین و سازمان های حاکمیتی و مدیریتی به

To put it differently, learning is only a positive externality of the institutionalized education approach. A statement of purpose essay also has to be submitted. Illustrations that capture the heart of a mathematical notion, in addition to the reader’s attention, are especially encouraged. To begin with, education is an approach. Also if it is extremely even worse, we will certainly be stayed with it. After the journal can be found in electronic format, the electronic version is regarded as the edition of record. Furthermore, in addition, it intends to bring the outcomes of scientific research carried out under a number of intellectual traditions and organizations to the interest of specialized scholarly readership. Furthermore, they have the chance to communicate using their own words.

essay helper اشتراک بگذاریم.

کنفرانس گمرک و تجارت نوین، برای اولین دوره تشکیل و برگزار خواهد شد. همیشه پتانسیل و ظرفیت افراد فعال و محقق دانشگاهی در داخل و خارج کشور یکی از محل های بحث بوده است که هیچ گاه ارتباط درستی میان این بخش و بخش های مورد نیاز داخل مانند صنعت، کشاورزی، تجارت و … تشکیل نشده است.

حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس

هیئت علمی

روح‌الله رحمانی متولد 1360 و بزرگ شده اهایوی آمریکاست، رحمانی مدرک

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف استاد دانشگاه فارغ التحصیل دانشگاه باکنی ایتالیا
هیئت علمی

پرسش های متداول / جواب سوال خود را پیدا کنید

شرکت در کنفرانس بین المللی گمرک و تجارت نوین، به دو صورت حضور در کنفرانس و یا حضور همراه با ارسال مقاله خواهد بود. بدیهی است که صرفا به افرادی که مقاله ارسال می کنند گواهینامه تعلق می گیرد. به منظور هماهنگی های بیشتر پیش از کنفرانس، برای حضور در محل برگزاری هماهنگی صورت خواهد گرفت.

بدیهی است با توجه به اینکه افراد می توانند به دوشکل در این کنفرانس شرکت داشته باشند، در نتیجه تفاوت قیمت ها بابت تفاوت نوع حضور می باشد. افرادی که به همراه مقاله در کنفرانس حضور داشته، به آنها گواهینامه بین المللی معتبر تعلق می گیرد و از طرفی دیگر هزینه هایی همچون داوری مقالات نیز به آنها اضافه خواهد شد.
در حال حاضر مذاکراتی با سازمان های مختلف برای گواهینامه های بین المللی صورت گرفته است. پس از انتخاب شرکت گواهینامه، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است گواهینامه ها در روز اختتامیه و پس از اتمام کنفرانس در محل برگزاری تقدیم خواهد شد.
مهلت ارسال مقالات به مدت حدود دو ماه می باشد که از طریق همین پایگاه صورت می پذیرد. پس از ثبت نام و تکمیل اطلاعات، شما باید یکی از دوگزینه های شرکت در کنفرانس را انتخاب کنید و سپس پس از انتخاب ارسال مقالات، و پرداخت هزینه ی مربوط به آن، ثبت نام و بارگذاری مقالات شما صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است که افراد می توانند بیش از یک مقاله بدون محدودیت تعداد مقالات مورد نیازشان را ارسال کنند.

آخرین مطالب / اخبار همایش